Sikkerhet, redning og overlevelse

Josi Tech AS leverer moderne og avanserte produkter innen sikkerhets-, rednings- og overlevelsesutstyr til det militære og sivile markedet.

 

Fra Josi Tech Magasin

Egenberedskap

Egenberedskap i hjemmet – Hva trenger du?
«Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn…»

Rope Access – høydearbeid i tau

Rope Access er metode for å utføre arbeid i høyden – en stadig mer populær arbeidsform. Den er effektiv, rask, rimelig, sikker og spektakulær. Med Rope Access kan arbeidere komme til på høye og krevende steder uten, kraner, stillaser og plattformer.

Fast-roping

Fast-roping er en teknikk for rask nedfiring mannskap fra et helikopter til bakken eller eller et skip.

Teknikken er svært effektiv og benyttes av spesialstyrer og SWAT-team i hele verden.

Josi Tech AS forhandler Marlow Fast Ropes.

Nyheter

Spennende samarbeid med Amsafe Bridport

Utstyr til frakt av last med med helikopter, sikring av last og mye mer. Josi Tech As samarbeider med Amsafe Brideport om utstyr til sikring av last under transport og lagring, samt sikring av passasjerer, mannskap, utstyr og tropper.

les mer

Josi Tech har inngått avtale med Serstech

Josi Tech AS er svært fornøyde med å ha inngått avtale med det svenske selskapet Serstech AB. Serstech har med sin fremragende teknologi gjort CBRNe detection enkelt og effektivt. Med Serstechs teknologi kan det å oppdage og identifisere kjemiske trusler gjøres enkelt og rimelig.

les mer