Foto: Alan Levin – Flickr. com – CC.lisens

Internasjonale nødsignaler med fløyte

En nødfløyte kan være svært nyttig og enkel å signalisere etter hjelp med. En fordel med fløyten er at den virker både natt og dag.

Å bruke fløyten krever litt krefter, kan du løfte fløyten til munnen kan du blåse i den.. En vedvarende høy lyd er et anerkjent nødsignal, men det kan bli litt slitsomt i lengden

Derfor er det lurt å kjenne til noen signaler som blir gjenkjent i hele verden.

Tre

Serier på tre er internasjonalt kjent som et nødsignal enten det er tre skudd, tre fløytelyder eller tre bål. Blås tre ganger cirka tre sekunder av gangen. Ta en pause og gjenta etter et minutt.

SOS

Du kan også blåse SOS. SOS er vel det viktigste og best kjente nødsignalet av alle.

Det er mange måter å be om hjelp gjennom å signalisere SOS, med fløyte er det meget enkelt. Koden er uansett enkel – tre korte – tre lange – tre korte, enten du bruker fløyte, lys, flagg eller andre metoder. SOS er en morsekode som bestående av tre prikker, tre streker og tre prikker.

Prikkene skal være korte og skarpe, omtrent tre sekunder og strekene dobbelt så lange, altså cirka seks sekunder.

I en situasjon der du trenger hjelp bør du gjenta SOS så ofte og lenge du over hodet klarer.

SOS-signalet er kjent over hele verden.

Hva betyr SOS?

Bokstavene SOS betyr egentlig ingen ting, tegnet er tre korte, tre lange og tre korte. I morsekode kan flere ulike kombinasjoner av bokstaver skape samme mengde prikker og streker. Det er ukjent hvor bokstavene SOS ble valgt til å beskrive nødsignalet.

Imidlertid er SOS så kjent og mye brukt at mange har gitt bokstavene betydninger som save our Ship eller save our soul.

SOS skal sendes sammenhengende. Signalet ble vedtatt på en radiokonferanse i Berlin i 1906 og offisielt anerkjent internasjonalt i 1908

I morse skiller SOS-signalet seg klart ut, det er den eneste koden som består av ni elementer. Alle andre koder består av åtte.

Lite om morsekode

Morsekode ble utviklet i 1836 av amerikaneren Samuel F. B. Morse i samarbeid med flere andre. Systemet ble utviklet til telegrafi, men det ble snart populært blant telegrafer og andre som kjente morsealfabetet ble det populært å signaliser i morse med klikking, piping og lommelykter.

Internasjonal fløytekode

Det finnes også et enkelt internasjonalt system med fløytekoder. Tre fløyt er som nevnt nødsignalet. To fløyt er et svar som betyr kom her, mens et fløyt også er et svar som betyr hvor er du?

Les mer om andre internasjonale nødsignaler her >>

Produkter