fsisFSI-messen går av stablen på  Akershus festning 14-15 september 2016

Josi Tech AS vil også i år være til stede på FSI-messen på Akershus Festning, Vi gleder oss til å møte samarbeidspartnere, kollegaer og gjester. Kom innom vår stand og slå av en prat.

Om FSI-messen

Leverandørseminaret arrangeres 14 september og er som tidligere år forbeholdt FSi sine medlemsbedrifter. Det har fokus på de små og mellomstore bedriftene sin rolle og muligheter i forhold til de store.

FSi-messen 15 september med utstillinger og presentasjoner, er åpen for inviterte gjester.

Se program for FSI-messen 2016 her
Se liste over utstillere her

Om FSI

Josi Tech AS er medlem av FSI. FSI er en forkortelse for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foreningen er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

Les mer