Josi Tech AS er svært fornøyde med å ha inngått avtale med det svenske selskapet Serstech AB.

Serstech har med sin fremragende teknologi gjort CBRNe detection enkelt og effektivt. Med Serstechs teknologi kan det å oppdage og identifisere kjemiske trusler gjøres enkelt og rimelig.

I Josi Tech AS ser vi frem til å introdusere disse løsningene for det norske markedet. Serstechs løsninger gjør det mulig for first respondere, politiet, militæret og sikkerhetsfolk på en rask og trygg måte å identifisere eksplosiver, narkotika og skadelige kjemikalier.

Det hele startet i 2002 på Danmarks tekniske Universitet, hvor et lite et svært kompakt og lite spektometer ble utviklet av et team ledet av Prof. Jörg Hübner ved Institutt for Nanotechnology. Jörg Hübner slo seg sammen med et team av svenske entrepenører. I 2006 ble Serstech startet med en visjon om å gjøre spektomtmetersensorer like vanlige som røyksensorer.

Serstech har fokusert på sikkerhetsbransjen, men teknologien kan også med hell benyttes av andre bransjer. Bruken av kjemikalier øker i nesten alle bransjer og behovet for rask og enkel identifikasjon av kjemikalier er økende.

Les mer om CBRNE-beredskap

Les mer om Serstech her