Josi Tech AS har et meget godt samarbeid med Amsafe Bridport om levere produkter som sikrer tryggere transport av ulike typer last, beskyttelse for passasjerer og mannskap, tropper og utstyr.

Det dreier seg om lastesikring og utstyr til frakt av last med helikopter og mye mer.

Les mer om kvalitetsproduktene fra Amsafe Bridport her >>