Inspeksjon av vindmølleblader med tau se video her 

Hva er Rope Access / høydetilgang med tau?

Empire State Building under konstruksjon, 1930 Bilde fra New York Public Library (Public Domain)

Rope Access er et tausystem med internasjonal standard som gir en sikker arbeidsmetode med tau i høyden. Metoden og systemet gir rask og effektiv tilgang til arbeidsplasser i høyden. Fordelen med tautilgang i høyde ligger både i sikkerhet og effektivitet. Det er mulig å gjennomføre arbeid i høyden uten, plattformer, stillaser og kraner. Med Rope Access kan arbeideren komme til og fra vanskelige steder i høyden og utføre sitt arbeid og ofte uten at det fører til konsekvenser og stopp i andre deler av virksomheten, på omgivelsene og miljøet. Rope Access er effektivt og minker antall arbeidstimer med risiko totalt sett, såkalte man-at-risk-timer. Målet med Rope Access er effektivt arbeid med minimal risiko for ulykker. Høydearbeid i tau må planlegges nøye og alle operasjoner skal risikovurderes. IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) har utviklet internasjonale standarder for Rope Access.

Som for en hver arbeidsmetode i høyden må arbeid tau betraktes som et komplett system, hvor planlegging, ledelse, kompetanse og utstyr har like stor betydning. Alle komponentene er avhengige av hverandre for å sikre et systematisk og trygt arbeid.

De vanligste bruksområdene for Rope Access er til inspeksjon, oppmåling og vedlikehold av bygninger, bruer, dammer, vindmøller, tårn og industrianlegg. Inspeksjon er den vanligste oppgaven men metoden brukes også til maling, sveising og andre reparasjoner.

Under arbeid med tau i høyden har arbeideren alltid minst to forankringspunkter, uavhengige av hverandre. Arbeideren er festet til to tau, et hovedtau og et sikringstau - hver med en bremsemekanisme. Alle verktøy er festet med tau til arbeiderens sikkerhetssele for å unngå at verktøy faller ned og er til fare for personer som befinner seg nedenfor. Det kreves minst to kvalifiserte personer til hver jobb som begge er trenet for å kunne redde hverandre. IRATA stiller krav til sine medlemsbedrifter om at alt utstyr inspiseres og vedlikeholdes regelmessig, og medlemsbedriftene rapporterer alle ulykker, nesten-ulykker og uheldige hendelser. Slik at evalueringer og forbedringer kan komme hele bransjen til gode. Den systematiske utviklingen av teknikker, prosedyrer og utstyr har ført til at det har vært svært få ulykker med høydearbeid i tau siden oppstarten av dette arbeidet på begynnelsen 1980-tallet.

Basisteknikk

Inspeksjon av blader på vindmølle med tautilgang