Beskyttelse og verneutstyr

I mange situasjoner er det behov for beskyttelse og verneutstyr. Det stilles strenge krav til denne typen utstyr som i høyeste grad må være til å stole på for mennesker som befinner seg i farlige situasjoner.

Josi Tech har lang erfaring med beskyttelse og verneutstyr til bruk under krevende og farlige omstendigheter av ulike slag.

Produktkategorier – beskyttelse og verneutstyr

Mach 3 Special Forces Helmet

Hjelmer

Hodet er viktig – ta vare på det Gå til hjelmer

Sikkerhetsseler

Sikring mot høyde og fart Gå til sikkerhetsseler

vest

Vester

Vester til beskyttelse  Gå til vester

Mosquito Head Net - finmasket hodenett

Hodeplagg

Hodet er viktig – ta vare på det Gå til hodeplagg

EKSTRA beskyttelse og verneutstyr

Beskyttelse og verneutstyr for en samuraiMenneskene har til en hver tid forsøkt å beskytte kroppen mot skader og belastninger med personlig verneutstyr. Klær er selvsagt den viktigste beskyttelsen i dagliglivet, men bekledning er i mange situasjoner ikke nok, blant annet er det påbudt med spesialisert verneutstyr i mange yrker.

Det er kjent at allerede i steinalderen benyttet mennesker seg av dyrehuder med hårsiden ut som bekledning og på skjold i under kamper. Med godt verneutstyr og personlig beskyttelse kunne krigere skaffe seg fordeler på slagmarken.
Les mer om rustningens historie >>

Menneskekroppen er både sterk og svak på samme tid. Det er mange forskjellige omstendigheter og forhold som kan skape behov for ekstra vern og beskyttelse av hele eller deler av kroppen.

Kroppens egen rustning

Menneskekroppen har sin egen beskyttelse i form av huden, som er et fantastisk organ. Hos en voksen person er hudens overfalte på ca 1,6 kvadratmeter, veier tre kilo og er med dette kroppen største organ.

Huden har mange funksjoner. Barrierefunksjon beskytter mot støt og trykk, hindrer fremmede stoffer i å trenge inn i kroppen, gir effektiv beskyttelse mot de fleste mikroorganismer og beskytter mot farlig stråling. Huden har også en homostasefunksjon som bidrar til å opprettholde kroppens indre balanse ved å hindre at væske og salter fra kroppen tapes. Ikke minst er huden et viktig sanseorgan som varsler effektivt om farer som kulde, varme, stikk, trykk og så videre. Til slutt fungerer huden også som et kommunikasjonsorgan. Huden er direkte knyttet til det autonome nervesystemet som påvirkes av følelsene våre, redsel får oss til å svette og pinlig situasjoner kan forårsake rødme.
Les mer om huden kroppens egen beskyttelse og verneutstyr her >>

Ekstreme omstendigheter

Apollo AS11-40-5868 - Aldrin i romdrakt - verneutstyr som går det mulig å gå på månen

Apollo 11 – Edwin E. Aldrin forlater Lunar Module Eagle for å ta sine første skritt som den andre mannen på månen.

Vi mennesker har imidlertid spredd oss over hele jorden, ut i verdensrommet, og ned på havets dyp. Slik omstendigheter er ikke kroppen på ingen måte bygget for å tåle. Utviklingen av verneutstyr som romdrakter og dykkedrakter har likevel gjort det mulig for mennesker oppholde seg i omgivelser som ville vært dødlige uten verneutstyr.
Les mer om romdraktens utvikling >>

Kroppen er også sårbar ovenfor kraftige maskiner og sammentøt i stor fart. Derfor er det mange omstendigheter som krever ekstra personlig verneutstyr.

Verneutstyret har stadig blitt bedre og mer spesialisert for ulike formål og er stadig i utvikling. Sikkerheten øker og det gjør samtidig grensene for hva menneskene kan overleve og utrette i de mest ekstrem omgivelser og forhold.

Josi Tech AS leverer det beste, nyeste og sikreste beskyttelses- og verneutstyret for både sivile og militære formål.

Verneutstyr

Verneutstyr kan defineres som utstyr eller innretninger som skal verne personer mot ulykker og skader.

I arbeidslivet er verneutstyr pålagt i mange yrker.

Arbeidsmiljøloven på pålegger både artbeidsgivere og arbeidstagere å bruke godkjent verneutstyr i situasjoner der dette er nødvendig, Det stilles strenge krav til verneutstyret og det er Arbeidstilsynet som setter kravene til, og godkjenner personlig verneutstyr på norske arbeidsplasser.

Det er mange ulike typer verneutstyr som omfattes av Arbeidstilsynets godkjenning, som øreklokker, hjelmer, vernestøvler, vernebriller, ansiktskjermer, pustemasker, sikkerhetbelter og så videre.