Bruker Detection

Bruker

INNOVATION WITH INTEGRITY

Bruker detection - Cbrne - detection og analyseBruker er kjent som ledende og en autoritet i fagmiljøene når det gjelder påvisning og identifisering av giftige gasser, eksplosiver og radioaktivt materiale som kan drepe eller skade sivile.

Bruker tilbyr verden største utvalg av utstyr, systemer og løsninger innen Cbrne-Detenction og tilbyr også rådgivning og konsulentbistand. Sammen med kundene jobber Brukers konsulenter for å finne den beste løsningen, samt bistand til implementering av systemer som kan beskytte mennesker og eiendom.

Bruker utvikler, produserer og tilbyr support og service i hele verden til mange ulike kunder, inkludert blant annet regjeringer, internasjonale og flernajonale organisasjoner og kommersielle selskaper med behov for å beskyttelse både mot uhell og ulykker og mot en økende trussel med hensyn til terrorisme.

Bruker utvikler stadig nye tekniske løsninger, forbedrer designet og utvikler distribusjonen og servicen for å imøtekomme nye behov og utfordringer når det gjelder utstyr og løsninger innen det Cbrne-detection. Brukers løsninger blir over hele verden sett på som «gullstandarden» av ekspertene når det gjelder beskyttelse mot trusler innen Cbrne

 

Besøk nettsidene til Bruker Detection