GC Rieber Compact AS.

– Saving lives through generations

Å redde liv har vært hovedmålet for GC Rieber Compact i generasjoner. Alle selskapets produkter er basert på visjonen om å redde liv og har vist seg å være uvurderlige for mennesker i katastofer og nød. Flyktinger, sjømenn og ofre for naturkatastrofer og krig har fått en ny sjanse til å overleve ved hjelp av GC Rieber Compact Food. Produktene er uvurderlig for å forebygge feilernæring, sikre overlevelse på sjøen og til matvareberedskap.

GC Rieber Compact AS ble etablert i Began i 1948 og har i 70 år levert matprodukter av høy kvalitet og er i dag det ledende selskapet innen produksjon av unike matprodukter til maritime og humanitære forhold.

Internasjonale organisasjoner, som FN og maritime selskaper verden over benytter produkter og service fra GC Riber Compact.

Josi Tech forhandler alle produkter fra GC Rieber Compact

Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer informasjon om produktene unde

magasin fra GC Rieber Compac

Se magasin fra GC Rieber Compact her

CG Rieber Compact produserer sine kvalitetsmatvarer i Norge.

Besøk nettsidene til GC Rieber Compact her