CBRNe-beredskap

CBRNe-forsvar omfatter beredskap mot særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og eksplosiver (Explosives).

Josi Tech AS samarbeider med de verdensledende selskapene Cristanini SpA Comapny og Serstech og kan levere de nyeste og sikreste produktene for gjenkjenning, analyse og dekontaminering.

Utvalgt CBRNE-utstyr

Produktkategorier – CBRNE-beredskap

Dekontaminering - fjerning av farlige substanser

Dekontaminering

Rens Gå til dekontaminering

Detection

Påvisning Gå til detection

Cbrne-beredskap

CBRNE-trusler er dessverre en økende far i dagens samfunn. Dette er trusler som kan forårsake stor skade på mennesker, miljø og samfunn. Det er stort behov for en samordnet og god CBRNE-beredskap i samfunnet. På mange områder er det behov for økt kunnskap om hvilken trussel CBRNE utgjør og for risiko- og sårbarhetsanalyser.

God CBRNE-beredskap utgjøres av flere viktige komponenter:

  • Trussselforståelse
  • Forebygging – ikke minst gjennom internasjonale avtaler
  • Beredskap – planlegging, ressurser, kompetanse og øvelse.
  • Håndtering – deteksjon, analyse, verneutstyr, behandling av skadde, krisehåndtering
  • Dekontaminering/avgiftning/desinfeksjo

page1image3075215616page1image3075215952page1image3075216224page1image3075216496page1image3075216768

CBRNE

CBRNE er en engelsk forkortelse for: Kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært material (N) og eksplosiver (E).