CBRNe-beredskap

CBRNe-forsvar omfatter beredskap mot særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og eksplosiver (Explosives).

Josi Tech AS samarbeider med de verdensledende selskapene Smiths Detection og Cristanini SpA Comapny og kan levere de nyeste og sikreste produktene for gjenkjenning, analyse og dekontaminering.

Utvalgt CBRNe-utstyr