Last, frakt og lagring

Sikring av last, lastestropper, termisk beskyttelse, HUSLE, stropper, cargonet, lagringshaller og annen lastesikring. Last, frakt og lagring – kan være teknisk krevende. Josi Tech tilbyr det beste og mest avanserte utstyret på markedet. På denne siden finner også utstyr for frakt av mannskap til og fra felt og operasjoner.

 

Produktkategorier – last, frakt og lagring

HULSLE

Transport med helikopter Gå til HUSLE

Air Cargo Pallet Net - pallenett - lastenett fra AmSafe Bridport

Lastenett

Lastnett og pallenett Gå til lastenett

Termisk beskyttelse - termisk deksel

Termisk beskyttelse

Mot kulde og kulde Gå til termisk deksel

Bager - til transport og lagring

Bager

Nyttig til transport av gjenstander Gå til bager

Lastestropp - jekkestrop - tie-down strap

Lastestropper

Jekkestropper til lasten Gå til lastestropper

Mantle Fire Containment Pallet Cover - brannsikkert deksel til paller og pallelast

Brannsikring

Beskytt lasten mot brann Brannsikring av last

Fast-roping

Rask nedfiring av personell Gå til fast-roping

Last, Transport og lagring

Last 

Last er en  betegnelse på gods og varer som tas ombord i et, skip, et tog, en bli og så videre for transport. Innen skipsfarten skilles det mellom løs last (bulklast) som kull og korn med mer og stykkgods.

By John Hill – Own work, CC BY-SA 4.0,

Transport gjennom tidene

Uten mulighet til transport av varer, ingen handel. Så transport og transportmetoder har vært essensielt for utviklingen av sivilisasjoner til alle tider.

Menneskenes først transportmidler var basert på egne krefter – menneskene gikk, løp eller svømte. Med tamme dyr for hånden ble det enklere å transportere større og tyngre varer over lengre avstander. Spesielt gjorde det hesten det mulig for mennesker å reise lengre og raskere. Oppfinnelser som sleder og spesielt hjulet gjorde transport med dyr enda enklere. Til alle tider har likevel transport på vann vært effektivt – og i uminnelige tider har farkoster med last blitt rodd, padlet og seilt.

Behovet for å drive handle og for å kunne transportere varer og personer på en så sikker og effektiv måte som mulig har skapt utvikling over hele verden. Transport har ført til bygging av veier, kanaler, jernbaner, flyplasser, havner og så videre. Og selvfølgelig for utviklingen av transportmidlene, båter, biler, fly og sågar romraketter.

Transport er en viktig del bestandel i den globale øknomien og økonomisk vekst.  I vår dager er forurensing som en følge av vare- og persontransport en stor utfordring.

Utfordringer og muligheter

Transport har alltid gitt både muligheter og store utfordringer og transport kan i mange tilfeller være svært risikabelt. Last, mannskap og passasjerer må sikres. Lastelære er eget fag for den som vil bli skipper. Dårlig sikret last kan føre til katastrofe ombord på skip, det samme gleder selvsagt ombord i fly og for veitransport. Pakking og embalasje og annen sikring av varene/lasten så den ikke blir ødelagt har også til alle tider vært en utfordring. Lasten må beskyttes mot sol, vind, vann, forurensning og mekaniske skader ofte i svært røffe forhold.

Josi Tech AS har produkter for frakt og transport samt oppbevaring og lagring av varer og ikke minst beskyttelse av varer og personell under de mest krevende transportforhold

Sikring i av last i privatbil

Å sikre last under frakt er viktig å tenke på for alle, også for deg som bare skal til hytta med privatbilen.
Løse gjenstander i bilen kan være livsfarlige ved en bråstans eller kollisjon.

Statens Vegvesens anbefalinger om sikring av last i privatbil:

  • Små gjenstander bør oppbevares i hanskerommet eller under setet
  • Handleposer skal helst settes i bagasjerommet
  • Ikke oppbevar gjenstander på hattehyllen
  • Store gjenstander skal plasseres i bagasjerommet eller sikres i et bagasjenett
  • Pass på at du ikke stabler bagasjen slik at sikten hindres
  • Fordel lasten i bagasjerommet fra side til side så godt det lar seg gjøre, og legg de tyngste gjenstandene nederst, i midten og så nærme ryggstøtten som mulig
  • Last som kan velte skal legges ned
  • Bruk innebygde kroker for å hindre at tung last sklir inn i baksetet
  • Skiboks gir ekstra plass, men egner seg best til lette gjenstander

Les mer om: