Nødhjelp og nødhjelpsutstyr

Det er desverre stadig behov for nødhjelp og nødhjelpsutstyr mange steder i verden.

I krisesituasjoner er det viktig  med riktig nødhjelp til riktig tid og sted. Logistikken kan være utfordrende og det stilles store krav til nødhjelpsutstyret.

Josi Tech AS har lang erfaring med nødhjelpsmateriell og nødhjelpsutstyr

Utvalgt nødhjelpsmateriell og nødhjelpsutstyr