JOSI TECH AS

Sikkerhets- og verneutstyr

Josi Tech AS markedsfører de nyeste og mest avanserte produkter innen sikkerhets- , rednings- og overlevelsesutstyr i det norske markedet.

Firmaet representerer mer enn 20 europeiske og amerikanske produsenter. Mye av salget er «Government to «Government». På denne måten fungerer Josi Tech som en koordinator og leverandør i markedet på CBRN, verne- og feltutstyr, sikkerhets- og redningsutstyr for både militære og sivile brukere.

Josi Tech AS ble grunnlagt i 1988 som et familieforetak med hovedvekt på dykkerutstyr og fikk tidlig Sjøforsvaret som viktig avtaker. Senere er det bygd opp en bred og variert portefølje av avanserte tilbud og løsninger som har interesse også for brukere som politi og redningstjenester.

Josi Tech AS setter sin ære i å følge kunden helt fram til en best mulig løsning på det aktuelle behov. Siri Andresen har siden oppstarten vært daglig leder av firmaet.

Viktige satsningsområder

I senere år har Josi Tech AS satset stadig mer på systemer for pålitelig og brukervennlig utstyr for deteksjon av og vern mot kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske midler samt eksplosiver (CBRNE – Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives). Spesielt kan nevnes utstyr for deteksjon av, og rense- og verneutrustning mot kjemiske stridsgasser.

Viktige leverandører av CBRNE-produkter er det  amerikanske Smiths Detection og det italienske Cristianini med slagordet: ONLY 1 SYSTEM – 1 PRODUCT – 1 OPERATOR.

Av andre områder Josi Tech AS er engasjert i, kan nevnes:

  • Soldat-/Baseutrustning
  • Sikkerhetsmateriell
  • Utstyr for Overlevelse/Redning
  • Systemer for identifikasjon av terrortrusler og narkotikasmugling via flyplasser, havner, jernbanestasjoner, militærbaser, skip og grenseoverganger.

FSi

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon for industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar-, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Josi Tech har vært medlem her siden oppstarten av FSi.

Les mer om FSi her >>

Kontakt

For ytterligere informasjon om Josi Tech AS, kontakt daglig leder, Siri Andresen

siri@jositech.no

P.O.Box 3202 Elisenberg, NO-0208 Oslo
Tel: +47 22 43 77 99
Fax: +47 22 43 71 60