Sikkerhet, redning og overlevelse

Josi Tech AS leverer moderne og avanserte produkter innen sikkerhets-, rednings- og overlevelsesutstyr til det militære og sivile markedet.

 

Fra Josi Tech Magasin

Fast-roping

Fast-roping er en teknikk for rask nedfiring mannskap fra et helikopter til bakken eller eller et skip.

Teknikken er svært effektiv og benyttes av spesialstyrer og SWAT-team i hele verden.

Josi Tech AS forhandler Marlow Fast Ropes.

Fløytesignaler

Det enkle er ofte det beste.

En nødfløyte er et meget enkelt og lett lite hjelpemiddel som kan brukes både dag og natt uten store anstrengelser.

Lær deg de enkle internasjonale nødsignalene for fløyter.

Multi-tool, lommekniver og lommeverktøy

Begrepet multi-tool eller multiverkttøy brukes om et bredt spekter av produkter. Felles for dem alle at de består av ett redskap som inneholder mange ulike verktøy. De ulike verktøyene kan foldes inn og ut av forskjellige typer håndtak etter behov.

Nyheter

Josi Tech har inngått avtale med Serstech

Josi Tech AS er svært fornøyde med å ha inngått avtale med det svenske selskapet Serstech AB. Serstech har med sin fremragende teknologi gjort CBRNe detection enkelt og effektivt. Med Serstechs teknologi kan det å oppdage og identifisere kjemiske trusler gjøres enkelt og rimelig.

les mer

Fast Rope Rack en nyhet fra Marlow Ropes

Med Fast Rope Rack blir fast-roping tryggere og rask nedefiring fra helikopter mulig også for utrenet personell.

Fast Rope Rack er en avansert og samtidig enkle taubrems som bygger på revolusjonerende teknologi.

les mer

Josi Tech på FSi-messen

FSi-Messen på Akerhus Festing er en viktig arena for medlemsbedriftene, med fokus på de små og mellomstore bedriftene sin rolle og muligheter i forhold til de store.

les mer