CBRNE påvisning - detection

Påvisning og detection av CBRNE-trusler.
CBRNE-beredskap blir stadig viktigere.

CBRNE-truslene i samfunnet er økende og disse kan sette liv og helse, miljø, verdier og viktige samfunnsfunksjoner i fare.C står for kjemiske, B for biologiske, R for radioaktive, N for nukleært og E foreksplosiver

Noe av det aller viktigste i CBRNE-beredskapen er en effektive og sikre metoder for å oppdage og identifisere trusler. Når det CBRNE detection er det en rivende teknologisk utvikling.

Les mer om CBRNE-beredskap her

Josi Tech AS samarbeider med verdens ledende leverandører innen CBRNE detection.

page1image3075215616page1image3075215952page1image3075216224page1image3075216496page1image3075216768