Dekontaminering - rens og sterilisering

Dekontaminering betyr fjerning av farlige substanser fra objekter, personer og miljø.

Josi Tech AS forhandler 
Dekontaminering - fjerning av farlige substanserutstyr som regnes blant markedets beste til dekontaminasjon. rens og sterilisering.

Det er behov for å dekontaminere gjenstander, områder eller personer som er forurenset av farlige substanser eller hazardous materials som det kalles på engelsk, og som ofte forkortes til hazmat.

Det finnes svært  mange farlige substanser de kan være – radioaktive, brannfarlige. eksplosive, etsende, oksiderende, kvelende, miljøskadelige, giftige, sykdomsfremkallende (patogene) og allergifremkallende.

Effektivt utstyr og metoder som brukes for å oppdage og identifisere farlige substanser finner du under CBRNe – detection  

Dekontaminasjon

Det er behov for dekontaminering i ulike sammenhenger. Dekontaminasjon forkortes på forskjellige måter, decon, dcon, decontam er forkortelser som benyttes. Dekontaminasjon er prosesser som brukes for å fjerne forurensing forårsaket av mikroorganismer, farlige kjemikalier, radioaktive substanser og så videre fra objekter, overflater og personer. Hensikten er å hindre spreding av skadelige substanser og som kan true mennesker, dyr eller miljø. Dekontaminering er viktig på mange samfunnsområder; innen medisin, matproduksjon og forskning og når det gjelder miljøarbeid. Farlige substanser benyttes i kriger og av terrorister så forsvaret, politiet og andre som skal ivareta innbyggerne sikkerhet må også være forberedt på dekontaminering. Med dagens utstrakte reisevirksomhet øker også risikoen for overføring av smittsomme sykdommer og helsevesenet i mange land må forberede seg for å hindre utbrudd av farlige epidemier.

Det benyttes mange ulike metoder til dekontaminerig, avhengig av type forurensning, forholdene dekontamineringen skjer under og av hva som er forurenset.

Noen eksempler er:

  • Fysisk vasking med såpe, vann og skrubbing
  • Vannrensing
  • Ultralydregjøring
  • Desinfisering
  • Behandling med antiseptiske midler
  • Tørr dekontaminering
  • Sterilisering

Josi Tech AS forhandleer utstyr til dekontaminering og har mange års erfaring med dekontaminering og CBRNe.

Dekontaminasjon – fjerning av farlige stoffer (Hazardious Material – Hazmmat)
Se også CBRNE – detection