Drikkevann

Mennesker kan ikke overleve mer enn noen få dager uten vann. Det er forskjellige faktiorer som aktivitetsnivå, værforhold og individuelle faktorer avgjør hvor mange. 2-5 døgn regnes som maksimum. I en slik situasjon med ekstrem tørst er all væske bedre enn ingen ting, men i de fleste tilfeller er det ikke nok med vann – vi trenger rent og trygt drikkevann.

I Norge er vi så heldige at vi kan drikke vannet rett fra springen og mange steder fra bekker og innsjøer uten problemer. Andre steder i verden kan vannet være forurenset og du må rense det på ulike måter før det kan drikkes. I noen tilfeller er det best å ha med seg rent drikkevann. Ikke minst gjelder dette på havet – der du riktignok er omgitt av vann, men ikke drikkevann. Saltnivået i havvannet er så høyt at det er dødelig etter bare noen få glass.

Josi Tech AS har lang erfaring med drikkevann i ulike kvanta og til ulike formål.

Viser det ene resultatet