Fast Rope

Fast-roping er en helt spesiell teknikk for svært hurtig nedfiring av personell fra helikopter. Ved hjelp av Fast Rope kan militære mannskaper fire seg meget raskt ned fra et helikopter. Mannskapet er ikke festet til tauet og tauet er normalt heller ikke festet på bakken, men det finnes Fast Ropes med festemuligheter for nedfiring til skip i bevegelse.

Josi Tech AS forhandler utstyr til Fast-roping fra Marlow Ropes LTD