Rope Access

Rope Access er et begrep som brukes om arbeid i høyden ved bruk av tau.

Les mer om Rope Access – som er en arbeidsmetode for arbeid i høyden som blir stadig mer populær på grunn av effektivitet, sikkerhet og dessuten av hensyn til miljøet og omgivelsene. 

Josi Tech AS forhandler kvalitetsprodukter fra Marlow Ropes LTD som kan benyttes til høydearbeid i tau.