Nedfiringstau

Nedfiringstau – eller så kalte Fast Rope er tykke tau til rask nedfiring spesielt fra helikoptre. Fast-roping er en egen teknikk som brukes til rask nedfiring av mannskap.

Viser alle 2 resultater