Overlevelsesposer

En overlevelsespose er en viktig del av et overlevelsesutstyr. Ly og varme er det aller viktigste i en nødsituasjon. En overlevelsespose er meget enkel å bruke, og i krisesitusjoner er nettopp dette viktig.

Josi Tech har flere ulike overlevelsesposer som alle er svært lette og enkle å bruke: