Militærkniver

MilitærkniverDet stilles store krav til militærkniver.

Josi Tech har lang erfaring som forhandler av militærkniver av høy kvalitet.

Vår største leverandør og samarbeidspartner når det gjleder militærkniver er den høyt anerkjente tyske knivprodusenten Eickhorn Solingen Limited. 

Her finner du militærkniver av høy kvalitet som leveres av Josi Tech: