Nødteppe

Et nødteppe er standard overlevelsesutstyr og bør inngå i førsthjelputstyret. Det er meget lett og får plass i lommen. Teppet holder på opptil 90 prosent av kroppsvarmen til en skadet person.
Les mer om space blanket og teknologien her.

Josi Tech har flere forskjellige utgaver av nødtepper: