Redningsteppe

Sølvfargede folietepper brukes som redningstepper i mange situasjoner. Disse redningsteppene sikrer at personer i en nødssituasjon holder på kroppsvarmen og kan hindre at skadede personer utvikler sjokk.

Les mer om space blanket og teknologien her.

Josi Tech har flere forskjellige redningstepper: