Rescue knife

Rescue knives eller redningskniver er spesielle kniver designet for redning. En rescue knife skal være enkel og lett å bruke ved ulykker og andre situasjoner der det står om liv og helse og redningspersonalet må handle raskt. De viktigste verktøyen på en rescue knife er linekutteren og glassknuseren.

Josi Tech leverer rescue knives av høy kvalitet