Varmeteppe

I en nødssituasjon kan et varmeteppe holde på opp til 90 prosent av kroppsvarmen, derfor er et varmetepper en viktig del av et overlevelsesutstyr eller førstehjelpssett. Ved skader og ulykker er noe av det viktigste å sørge for at den skadede ikke blir nedkjølt, Varmeteppet kan også brukes til å reflekter varme fra et bål, til å signalisere etter hjelp med, til solskjerming og for eksempel til isolering av en værfast bil.

Les mer om space blanket og teknologien her.

Josi Tech har flere forskjellige varmetepper: