Redning – redningsutstyr

Redning – en definisjon: Å redde noen eller noe fra fra fare og skade

Redning er et omfattende omfattende felt. I miltitær sammenheng er en redningsoperasjon gjerne en responsiv operasjon som har som formål å redde liv eller forhindre skader gjerne under krevende og farlige forhold.

Ofte er en redningsoperasjon også en leteaksjon. Søk-og-redningsoperasjoner er ofte svært utfordrende.

Josi Tech AS leverer redningsutstyr til søk og redning for sivile og militære formål