Tau og tauverk

At tauet bærer og fungerer optimalt til formålet er av største viktighet.

Det finnes mange ulike tau og tauverk med forskjellige funksjonsområder.

Josi Tech AS har lang erfaring med tau og tauverk og samarbeider med de beste internasjonale produsentene – ikke minst med Marlow Ropes

Produktkategorier – tau og tauverk og utstyr

Nedfiringstau

Fast Ropes – rask nedfiring Gå til nedfiringstau

Taubremser

Til rappellering og nedfiring Gå til taubremser

Sikkerhetsseler

Sikkerhet i høyden Gå til sikkerhetsseler

Velg riktig tau og tauverk

Ulike typer tau

Tau og trosser kan lages av naturfibre, syntetiske fibre og metalltråder. Tauverk som er under 250 millimeter i diameter kalles tau, men tykkere tau kalles for trosser.

Tau har menneskene hatt bruk for i uminnelige tider, og kunsten å lage rep er så eldgammel at ingen vet hvor den oppstod. Allerede i faraotidens Egypt fantes ulike verktøy til produksjon av tau.

.Det første nylontauet ble produsert i 1954. i våre dager har maskiner og syntetiske tau stort sett overtatt.

Ulike typer tau har mange forskjellige egenskaper, lengde og tykkelse er kanskje de mest åpenbare. Egenvekt er viktig, noen tau flyter andre ikke. Det finnes mange ulike strukturer og egenskaper som er viktige er bruddstyrke, bevegelighet og lengdestabilitet. Lengdestabiliteten sier noe om hvorvidt tauet demper et fall, om det kan holde på last og om hvorvidt det krymper og hvor glatt tauet er. Andre viktige egenskaper kan være vannavisning, motstandsdyktighet mot varme og kjemiske påvirkning fra syre, salt og så videre,

Materialer som brukes til tau er:

  • Plantefibre: hamp, manila, bomull, sisal, kokos
  • Animalske fibre: hud, hår involler
  • Syntetiske fibre:  perlon, polyeten, polypropen, polyamid (Nylon), polyester.
  • Metall: messing, stål

Hva slags tauverk du trenger kommer selvsagt an på bruksområde.

Hovedtypene av moderne tau er: 
Flettede tau: Disse har en flettet strømpe på utsiden av en kjerne – den flettede utsiden beskytter kjernen. Dette er tau med svært liten elastisitet.
Tau med flere kordeler: Dette er den vanligste formen for tau. Dette tauverk som består av flere tau som er tvinnet sammen, det vanligste er tre kordeler. Disse tauene kalles treslåtte. Disse tauene har stor elastisitet og strekker seg opp til 30 prosent.

Hvordan moderne tau lages

Hvordan tau ble lagd i gamle dager


Gammel reperbane utstilt på Hagen friluftsmuseum i Ruhr-området i Tyskland
Michael PereckasFlickr: Ropemaking

Repslagere og reperbaner

En repslager er en håndverker som lager tau, trosser eller kabler – å lage et rep kalles å slå et rep.

Repslagerhåndverket var et viktig i en sjøfartsnasjon som Norge. En seilskute krevde enorme mengder tauverk. Det var flere kilometer med tauverk ombord i selskute. I seilskutetiden ble tauverket vanligvis produsert av av hamp. Det har også blitt laget tau av andre naturfibre, som manila, stry, kokos, bomull, lindebast, hestagl og dyrehuder. Felles for disse tauene av naturfibre var et det trengtes stadig vedlikehold og utskiftninger,

Tauene ble laget av tynt seilgarn eller kabelgarn som ble tvinnet til stadig tykkere snorer. Snorene eller strengene ble så tvinnet om sin egen akse til kordeler. I neste trinn av fremstillingen slås (kordelene sammen til et tau. Kordelene føres gjennom en blokk som roteres samtidig som den føres fremover. Blokken dreies i motsatt retning av den som er brukt under fremstillingen av kordelene.

Reperbanen var tauslagerens verksted. De lå ofte i tilknytning til skipsbyggerier. På reperbanene ble fibrene snodd sammen til tau og trosser.  i 1860 fantes det 44 reperbaner i Norge. Overbygget på en reperbane måtte være 400 meter lang for at tauene skulle bli lange nok.

Om diameteren er større enn 25 mm kalles tauet for en trosse.

De vanligste tauene eller trossene består av tre kordeler og de kalles for treslåtte, men de finnes også toslåtte og firslåtte tau og noen har enda flere kordeler. Snoingen av hver enkelt kordel ble da fortsatt og kordelene ble sluppet sammen slik at snoingen ble bevart. Taulengden ble da kortere og tykkelsen på trossa tilsvarende økt. Til å begynne med måtte mye av dette vries for hånd, men det ble utviklet maskiner med tannhjulsdrev. Det var om å gjøre å få snoingen lik på alle kordelene, Å få alt riktig var en viktig del av repslagerhåndverket.

Moderne teknologi erstattet etter hvert reperbanene, som ble tatt i bruk til andre formål. Den mest berømte av disse er vel Reperbahn i Hamburg.