Vann og vannutstyr

I nødssituasjoner er vann og utstyr til å rense vann ofte det aller mest kritiske.

Mennesker – og dyr – er fullstendig avhengie av trygt drikkevann og overlever ikke lenge uten. Forurenset vann er en stor helserisiko og ved nødsituasjoner til havs kan drikkevann ofte være en kritisk mangelvare.

Josi Tech – levere nødrasjoner med vann, vannsystemer, vannbeholder og forskjellige typer vannrenseutstyr

Utvalgt vann og vannutstyr